Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: μια θεωρητική προσέγγιση ώστε η ΕΚΕ να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης με προδιαγραφές όπως η ΔΟΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: μια θεωρητική προσέγγιση ώστε η ΕΚΕ να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης με προδιαγραφές όπως η ΔΟΠ

Βέλλιος, Κωνσταντίνος Λ.
Γαλάνης, Αριστείδης Γ.

Η παρούσα μελέτη. Ασχολήθηκε με το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πιο αναλυτικά, η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο ήταν εισαγωγικό στην ΕΚΕ, και αναφέρθηκε στις δράσεις που χαρακτηρίζουν μια εταιρία κοινωνικά υπεύθυνη, σε ανθρώπινο δυναμικό. Καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά της ΕΚΕ, όπως και τα οφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάστηκε η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε σχέση με την ηθική επιχειρήσεων. Οροθετηθήκαν τα πεδία δραστηριοποίησης της ΕΚΕ και συσχετίσθηκαν τα πεδία και η συμβολή τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, έγινε λόγος για τη διοίκηση της ολικής ποιότητας, τα βασικά σημεία της και τη διοίκηση. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο είδαμε τη σχέση της ΔΟΠ με την ΕΚΕ και σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές αυτών των δύο. Τέλος, η εργασία έκλεισε με τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.