Η διαχείριση κρίσεων στις βιομηχανίες τροφίμων και ο ρόλος της επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διαχείριση κρίσεων στις βιομηχανίες τροφίμων και ο ρόλος της επικοινωνίας

Δρανίτσαρη, Βασιλική

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η πρόταση μεθόδων, συστημάτων και διαδικασιών μέτρησης των κινδύνων και υιοθέτησης μεθόδων διαχείρισής τους στα πλαίσια ενός υγιούς ανταγωνισμού του κλάδου των βιομηχανιών τροφίμων. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή για την εκμετάλλευση των αγροτικών προϊόντων από το στάδιο της ανθρωπότητας που χρησιμοποιούσε τα προϊόντα ως πηγή επιβίωσης, έως το σημείο που το αγροτικό προϊόν γίνεται εμπορεύσιμο είδος. Περιγράφεται η προσπάθεια του ανθρώπου με τεχνολογικά επιτεύγματα να πετύχει την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων, όπου αυτό είχε σαν συνέπεια συχνά να εμφανίζονται τα φαινόμενα των διατροφικών κρίσεων με άμεσες συνέπειες στην ανθρωπότητα στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου πρέπει να λειτουργούν οι βιομηχανίες τροφίμων, και σύμφωνα πάντα με τα κοινοτικά πλαίσια, εφόσον και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην διαχείριση των διατροφικών κρίσεων από τις βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες προκειμένου να έχουν τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες για την συνέχιση της μελλοντικής λειτουργίας τους μέσα στην αγορά. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η σημασία του management για τις βιομηχανίες τροφίμων, καθώς και η σημαντικότητα του εφόσον παίζει κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική που θα ακολουθήσει μια εταιρεία προκειμένου να δεχθεί τις λιγότερες συνέπειες από μια διατροφική κρίση. Επίσης δίνεται έμφαση στην σημασία του management ως μια πολιτική διαχείρισης μιας εταιρείας έναντι των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου στον οποίο ανήκει. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η σημασία της εφαρμογής του ISO σε στις βιομηχανίες τροφίμων ,εφόσον πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εταιρειών για το λόγο ότι μέσα από την πιστοποίηση του ISO μεταφράζεται και ποιότητα των προϊόντων, καθώς και η σωστή λειτουργία μιας βιομηχανίας τροφίμων σε σχέση με την παραγωγική της διαδικασία. Τέλος στο κεφάλαιο έκτο, αναλύεται η σημαντικότητα της επικοινωνίας για τις εταιρείες τροφίμων, εφόσον παίζει σημαντικό ρόλο για την περίπτωση που παρουσιάζεται μια διατροφική κρίση στην αγορά, αλλά και ταυτόχρονα τονίζεται η σημασία του ρόλου της επικοινωνίας για τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Κλάδος τροφίμων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.