Ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών στις αγορές αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών στις αγορές αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.

Τσουλφάς, Γιώργος
Δρούλιας, Αναστάσιος

Η εργασία επιχειρεί να αναλύσει τη διαδικασία ανάπτυξης διεθνών εμπορικών συμφωνιών της αγοράς των αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αγροτικά προϊόντα συνιστούν ένα βασικό στοιχείο παραγωγής και ανάπτυξης των οικονομιών του ευρωπαϊκού νότου. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αποτελούν ένα βασικό στοιχείο προστασίας των αγορών αγροτικών προϊόντων. Οι συμφωνίες αυτές που υπογράφονται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εργασίας. Η εργασία επιχειρεί να συνεισφέρει σε αυτό το ερευνητικό αντικείμενο ώστε να καταστεί σαφές με ποιον τρόπο οι εμπορικές συμφωνίες που προωθούνται και υπογράφονται από έναν θεσμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των αγροτικών προϊόντων. Τα αγροτικά προϊόντα εκτός από τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη των οικονομιών παράγωγης τους, συμβάλλουν και σε κοινωνικό επίπεδο υπό το πρίσμα προσέγγισης της υγιεινής διατροφής. Η προστασία τους μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες επιφέρει θετικές επιδράσεις και στη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου λόγω του εξωστρεφούς προσανατολισμού της οικονομίας. Η έρευνα της εργασίας αναπτύσσεται με σκοπό να μελετηθεί η δυναμική των διεθνών εμπορικών συμφωνιών στη λειτουργία ενός ιδιαίτερου κλάδου της οικονομίας όπως είναι ο αγροτικός. Επίσης σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα αναφορικά με τη δυναμική των εμπορικών συμφωνιών και πιο συγκεκριμένα των οφελών που καλούνται αυτές να επιφέρουν στους όρους τους διεθνούς εμπορίου των αγροτικών προϊόντων. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την οικονομική κατάσταση έχει τη δυνατότητα να λάβει καταλυτικές διαστάσεις. Είναι εύλογο ότι τα κράτη που εντάσσονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούνται σημαντικά από αυτές τις εξελίξεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Εμπορικές διαπραγματεύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.