Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με χρήση εξελιγμένων βιομηχανικών δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με χρήση εξελιγμένων βιομηχανικών δικτύων

Δουίτσης, Κωνσταντίνος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την βελτίωση που έχουν προσδώσει στη βιομηχανία τα βιομηχανικά δίκτυα που είναι ένας υποτομέας των Βιομηχανικών Αυτοματισμών. Θα γίνει μια μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας και στην επιστήμη της πληροφορικής, στην προσφορά τους στην βελτίωση των δικτύων, όμως το κύριο μέρος της εργασίας θα αφορά τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία των διαφόρων μηχανημάτων μιας βιομηχανίας. Θα μελετηθούν διάφοροι τρόποι διασύνδεσης τους και θα παρουσιαστούν και αριθμητικά στοιχεία. Επίσης, θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στους δύο πιο σημαντικούς τομείς των βιομηχανικών δικτύων δηλαδή το δίκτυο SCADA και του ελεγκτές PLC. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα περιγραφεί το μέλλον των βιομηχανικών αυτοματισμών και δικτύων και θα συνοψιστούν τα πλεονεκτήματα που έχουν οι σύγχρονες βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα. Συμπερασματικά, το μέλλον της βιομηχανικής πληροφορικής – βιομηχανικών δικτύων δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τα ασύρματα δίκτυα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.