Κρατική οικονομική πολιτική και παγκοσμιοποίηση: περιορισμοί και δυνατότητες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κρατική οικονομική πολιτική και παγκοσμιοποίηση: περιορισμοί και δυνατότητες

Μπαντής, Μερκούριος-Αριστοτέλης
Τσακιρίδης, Πρόδρομος

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται οι έννοιες και οι βασικές διαστάσεις του κράτους και της κρατικής οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται οι κρατικές οικονομικές πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων οι οποίοι οριοθετούνται μέσα στην χωρική επικράτεια του κράτους. Η σχέση των δύο αυτών διαδικασιών αποτελεί ον ερευνητικό κορμό της εργασίας και η διερεύνηση της δυνατότητας ενάσκησης κρατικών οικονομικών πολιτικών μέσα στο ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνάται η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, καθώς και τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται. Με άλλα λόγια, η παγκοσμιοποίηση συνιστά ένα καινοτόμο φαινόμενο στο πεδίο της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου και στο κεφάλαιο διερευνάται τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην οικονομική λειτουργία του κράτους και στη διαδικασία ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης. Στο τρίτο κεφάλαιο, προσδιορίζεται η σχέση ανάμεσα στις κρατικές οικονομικές πολιτικές και στην παγκοσμιοποίηση. Το ενδιαφέρον του τρίτου κεφαλαίου της εργασίας απορρέει από την αντίφαση που προκύπτει ανάμεσα στην εφαρμογή των κρατικών οικονομικών πολιτικών και στη διαδικασία ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση σε πρώτο επίπεδο θεωρητικής πρόσληψης έχει οικονομικό χαρακτήρα λόγω της σημαντικής συμβολής της στη διαδικασία της κινητικότητας των ιδιωτικών κεφαλαίων διαμέσου των οικονομικών. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις κρατικές οικονομικές πολιτικές και στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης εκτείνεται τόσο στο πεδίο της οικονομικής υποκατάστασης όσο και στο πεδίο της οικονομικής συμπληρωματικότητας. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αίτια δημιουργίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και με ποιο τρόπο αυτή έχει επηρεάσει την κρατική ελληνική πολιτική. Στο τέταρτο κεφάλαιο, το βασικό ερώτημα στο οποίο θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση, είναι κατά πόσο η κρατική οικονομική πολιτική και η παγκοσμιοποίηση μπορούν να συνυπάρξουν εκπληρώνοντας παράλληλους στόχους μέσα σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Ειδικότερα, η προοπτική της συνεργασίας των δύο πεδίων θα διερευνηθεί τόσο από την οικονομική/πολιτική διάσταση όσο και από την κοινωνική του διάσταση. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν οι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αποτελεσματική συνεργασία των δύο πεδίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική πολιτική
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.