Οι διαδικασίες ποιότητας εισαγωγές αϋλων και εξαγωγές ετοίμων προϊόντων στα πλαίσια τις εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου τις γουνοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας εισαγωγές αϋλων και εξαγωγές ετοίμων προϊόντων στα πλαίσια τις εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου τις γουνοποιίας

Νταβέλα, Ελβίρα

Ο κλάδος της γούνας αποτελεί για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, και ειδικότερα για τις περιοχές της Καστοριάς και της Σιάτιστας, τομέα ανάπτυξης και ευημερίας. Η γούνα αποτελεί κυρίως εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού. Ο κύριος τρόπος όμως, κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν την ποιότητά τους είναι μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρησης ποιότητας κατάλληλου για όλες τις ζωτικές, για μία επιχείρηση, περιοχές. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης είναι η σειρά ISO 9000, η οποία ουσιαστικά στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων της κάθε εταιρείας. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, μελετάται ο κλάδος της γουνοποιίας, ο τρόπος λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και η αναγκαιότητα υιοθέτησης του προτύπου ποιότητας EN ISO 9001:2008. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση του κλάδου όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τις υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που απαιτούνται από το πρότυπο. Πως λειτουργεί γενικά μια εξαγωγική γουνοποιητική επιχείρηση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας EN ISO 9001:2008, πως πραγματοποιούνται οι εισαγωγές α’ υλών αλλά και πως γίνεται η εξαγωγή των έτοιμων προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.