Επίδραση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της πολιτικής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επίδραση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της πολιτικής τους

Χουβαρδάς, Αλέξανδρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να δείξει με ποιους τρόπους η χρηματοδότηση των ΜΚΟ μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης των ΜΚΟ. Ως συνέπεια, οι ΜΚΟ μετατρέπονται σε πιόνια των κυβερνήσεων, πολυεθνικών εταιριών και ισχυρών ιδιωτικών κεφαλαίων. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στην έννοια και οργάνωση των ΜΚΟ, σημειώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο των ΜΚΟ στο διεθνές σύστημα. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ελληνική πραγματικότητα, αναλύοντας τη θέση των ΜΚΟ στην ελληνική κοινωνία, τη νομική τους μορφή και τη σχέση τους με το ελληνικό κράτος. Το τρίτο κεφάλαιο και το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τη χρηματοδότηση, ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και αμφιλεγόμενο θέμα, αφού αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία των ΜΚΟ. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην ιδιωτική χρηματοδότηση και με τη σειρά του παρουσιάζει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που απορρέουν από μια τέτοια σχέση εξάρτησης μεταξύ δωρητών και ΜΚΟ. Συμπερασματικά, η διαφάνεια, η αυτονομία και η ανεξαρτησία των ΜΚΟ είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστούν για να μπορούμε να μιλάμε για μια «φωνή των πολιτών» και μια δημοκρατική και ισχυρή κοινωνία των πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.