Η χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου (forum, weblogs, YouTube, Facebook) στην πολιτική επικοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου (forum, weblogs, YouTube, Facebook) στην πολιτική επικοινωνία

Κουτσοστάθης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη χρήση του διαδικτύου, των Weblogs, του Youtube και του Facebook στην πολιτική επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα να διερευνήσει τη συμβολή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών επικοινωνιακών εκστρατειών. Το εξεταζόμενο θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των υποψηφίων πολιτικών που πρέπει να είναι ενήμεροι για τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα της επικοινωνίας, όσο και από την πλευρά των πολιτών, οι οποίοι ως συμμέτοχοι στην σύγχρονη δημοκρατία μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να παρεμβαίνουν στην άσκηση της πολιτικής από τα κόμματα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τον ερευνητή στηρίζεται κυρίως σε δευτερογενή στοιχεία και πιο συγκεκριμένα στη συλλογή και ανάλυση ακαδημαϊκών άρθρων και μελετών σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Επίσης διεξήχθη έρευνα στα περιεχόμενα των Weblogs, του Youtube και του Facebook σχετικά με την παρουσία των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών τους σε αυτά. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φιλοδοξούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της θεωρίας σχετικά με την πολιτική επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα, καθώς και στην κατανόηση και ερμηνεία της εξέλιξης της πολιτικής επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.