Η διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα και η επίπτωση της στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα και η επίπτωση της στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου

Στυλιανίδης, Δημήτριος

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η περιγραφή μιας , τουριστικής κρίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσω των πηγών των κρίσεων και η αντιμετώπιση αυτών και κατά πόσο επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών σε μια απλούστερη μορφή κειμένου που θα είναι δομημένη με όλα τα στοιχεία που έχει μια επερχόμενη κρίση. Τα κεφάλαια χωρίζονται σε τέσσερα στο πρώτο αναλύεται η διάρθρωση των τουριστικών κρίσεων αλλά και ο ρόλος του διαχειριστή της κρίσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εκτενέστερη ανάλυση στις τέσσερις κύριες πηγές των κρίσεων και οι επιπτώσεις αυτών αλλά και των ΜΜΕ, καθώς και η ανάλυση δυο παραδειγμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης αλλά και η ενδυνάμωση του τουρισμού μέσω της διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.