Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τρόποι μέτρησής της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τρόποι μέτρησής της

Τσαγκάρη, Λεμονιά

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει την θέση της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητά της σε διάφορους τομείς, να επισημάνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ελληνική ανταγωνιστικότητας, να προτείνει στρατηγική βελτίωσης της και να αναφέρει τους δείκτες με τους οποίου γίνεται η μέτρηση της ανταγωνιστικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται διάφοροι ορισμοί της ανταγωνιστικότητας που αφορούν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο επιχειρήσεων, κράτους και κλάδου. Στη συνέχεια δίνονται τα αποτελέσµατα της παγκόσµιας συγκριτικής έρευνας σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών του Οργανισµού World Economic Forum (WEF). Η Ελλάδα υστερεί σε ανταγωνιστικότητα έναντι των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαµηλή θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα ανάπτυξης συνολικά, την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηµατικού τοµέα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η στρατηγική βελτίωσης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας η οποία αποσκοπεί στη: • Συνέχιση της μακροοικονομικής ανάπτυξης • Συνέχιση της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και πολιτική ενίσχυσης του καταναλωτή • Συνεχής αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος • Eπιτάχυνση των διαδικασιών μετάβασης στην οικονομία της γνώσης • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης • Απασχόληση και κοινωνική συνοχή • Κατάρτιση συνολικής στρατηγικής της χώρας για την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο • Προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και αναζήτηση νέων μορφών συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2003. Οι βασικοί άξονες του ΕΣΜΑ συνοψίζονται σε πένrε γενικές κατnγoρίες δεικτών: τέσσεpις κατηγορίες προϋπο¬θέσεων, οικονομικό περιβάλλον, κοινωνική συνοχή, περιβαλλοvτική προστασία , αναβάθμιση και παραγωγικότητα και μία κατηγορία αποτελεσμάτων (συνολική επίδοση).

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.