Ηλεκτρονικές πληρωμές: παρούσα κατάσταση και μελλοντικές εξελίξεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ηλεκτρονικές πληρωμές: παρούσα κατάσταση και μελλοντικές εξελίξεις

Τσάφος, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των σημαντικότερων θεμάτων που έχουν σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Αρχικά για να γίνει κατανοητή η έννοια των ηλεκτρονικών πληρωμών, γίνεται αναλυτική περιγραφή εννοιών όπως «ηλεκτρονικό εμπόριο» και «ηλεκτρονικό χρήμα», περιλαμβάνονται ορισμοί των εννοιών αυτών, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και στα είδη στα οποία διαχωρίζονται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμοί και διακρίσεις των ηλεκτρονικών πληρωμών περιγράφονται τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμής, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών στην Ελλάδα και τα συστήματα κινητών ηλεκτρονικών πληρωμών. Τέλος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνολογίες ασφάλειας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, γίνεται αναφορά στους κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου και τέλος παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή, και η Ελληνική στη συνέχεια νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.