Εφαρμογή συστήματος HACCP σε νωπά & κονσερβοποιημένα ροδάκινα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Εφαρμογή συστήματος HACCP σε νωπά & κονσερβοποιημένα ροδάκινα

Γιάγκα, Φανή

Στην παρακάτω μελέτη αναπτύσσεται η εφαρμογή του συστήματος HACCP για τις εταιρίες που ασχολούνται με την παραγωγή νωπών και κονσερβοποιημένων ροδάκινων. Η μελέτη ξεκινάει με την δομή της διασφάλιση του συστήματος προσδιορίζοντας την έννοια και τις απαιτήσεις του, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν της απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 487/2000 (Οδηγία 93/43/ΕΟΚ), σχετικά με την υγιεινή παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στην αγορά, την τήρηση και εφαρμογή της Πολιτικής για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια της εταιρίας και επίσης την ικανοποίηση των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη. Προσδιορίζει την περίοδο εισαγωγής του συστήματος HACCP σε χώρες που παρατηρήθηκαν τροφικές δηλητηριάσεις σε υψηλά ποσοστά, δίνει την έννοια και τις επτά αρχές που το καθιστούν έγκυρο σε μια εταιρία παραγωγής νωπών και κονσερβοποιημένων ροδάκινων, ορίζει τους κινδύνους, γενικά και ειδικά (φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς) οι οποίοι αναπτύσσονται στα τρόφιμα, αλλά και την σοβαρότητα αυτών (υψηλής, μεσαίας, χαμηλής). Γίνεται επίσης, αναγνώριση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, τα οποία καθορίζονται από την παραλαβή της πρώτης ύλης, μέχρι την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς χώρους, αλλά και την τελική κατανάλωση τους, έτσι ώστε να μπορούν να ορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια αυτών από την Νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κονσερβοποίηση - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.