Η προβολή των γυναικών ως διεκδικητριών και αξιωματούχων σε κέντρα λήψης αποφάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η προβολή των γυναικών ως διεκδικητριών και αξιωματούχων σε κέντρα λήψης αποφάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φωτίου, Μιχαήλ

Τα Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις εμφανίζονται στην κοινωνία με έναν διαφορετικό ρόλο από τον ήδη καθιερωμένο ρόλο τους, δηλαδή την παραγωγή και διανομή προϊόντων με σκοπό το κέρδος. Παρατηρούμε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά σε ότι αφορά τα άτομα που σχηματίζουν την κοινωνία και να έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς φορείς προώθησης της ανάπτυξης του πολιτισμού, της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος ενός τόπου. Πλέον, όταν βλέπουμε ένα προϊόν αναγνωρίζουμε την επιχείρηση που το παράγει και εκτιμάμε το προϊόν σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέχουμε για την συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, με τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας της, με την οικονομική της κατάσταση και με τις ενέργειες της που αφορούν την κοινωνία, μας βοηθούν να διαμορφώνουμε την γνώμη μας για μια επιχείρηση και συνεπώς για τα προϊόντα που παράγει.οι επιχειρήσεις εμφανίζονται στην κοινωνία με έναν διαφορετικό ρόλο από τον ήδη καθιερωμένο ρόλο τους, δηλαδή την παραγωγή και διανομή προϊόντων με σκοπό το κέρδος. Παρατηρούμε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά σε ότι αφορά τα άτομα που σχηματίζουν την κοινωνία και να έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς φορείς προώθησης της ανάπτυξης του πολιτισμού, της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος ενός τόπου. Πλέον, όταν βλέπουμε ένα προϊόν αναγνωρίζουμε την επιχείρηση που το παράγει και εκτιμάμε το προϊόν σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέχουμε για την συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, με τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας της, με την οικονομική της κατάσταση και με τις ενέργειες της που αφορούν την κοινωνία, μας βοηθούν να διαμορφώνουμε την γνώμη μας για μια επιχείρηση και συνεπώς για τα προϊόντα που παράγει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.