Όψεις της νέας πολιτικής κουλούρας (new political culture) στην πολιτική συμπεριφορά των Ελλήνων: η αντιπαράθεση αξιών ως διαιρετική τομή (value cleavage)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Όψεις της νέας πολιτικής κουλούρας (new political culture) στην πολιτική συμπεριφορά των Ελλήνων: η αντιπαράθεση αξιών ως διαιρετική τομή (value cleavage)

Προύντζος, Σπυρίδων

Η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της σημασίας της αντιπαράθεσης των αξιών ως διαιρετικής τομής στη σύγχρονη πολιτική κουλτούρα των Ελλήνων. Θα βοηθήσει να αποδειχθεί πως άλλαξαν σταδιακά οι προσανατολισμοί των αξιών σε ένα μέρος της κοινωνίας και οδηγηθήκαμε στη δημιουργία μια νέας ομάδας ή αλλιώς μιας νέας τάξης όπως αυτή των μετά-υλιστών. Αμέσως μετά θα γίνει αναφορά και στην post-materialist theory: θα αποδειχθεί η νέα αυτή «τάξη» και με βάση ποιους κανόνες και ποιες αξίες κατάφερε να εδραιωθεί κυρίως στις κοινωνίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.Αμέσως μετά θα γίνει η επιλογή των θεμάτων (issues) που περιλαμβάνονται στις λεγόμενες νέες πολιτικές (new politics) ενώ θα πρέπει να γίνει ο σαφής διαχωρισμός του ποιοι είναι τελικά εκείνοι που αποκαλούνται μεταϋλιστές. Έπειτα θα παρουσιαστεί η σχέση των μετά-υλιστών και της ψήφου και θα συγκριθεί με τη σχέση ψήφου και άξονα «αριστερά-δεξιά». Τέλος θα εξεταστεί σε ποιο κομμάτι του άξονα αριστερά-δεξιά τοποθετούνται και με ποιες ιδέες από τον άξονα αυτόν συμβαδίζουν.Στο Κεφάλαιο 3 θα αναλύσουμε την έννοια και την αξία των αξόνων στην Ελλάδα και θα ερμηνεύσουμε τον δευτερεύοντα ρόλο που έχει ο άξονας υλιστές-μεταϋλιστές στη χώρα μας. Η ανάλυση θα βασιστεί στην έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας. ). Η έρευνα έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2003 σε τυχαίο δείγμα σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής έρευνας. Αμέσως μετά θα γίνει και η ανάλυση των πινάκων διπλής εισόδου που προέκυψαν από την έρευνα.. Επόμενο βήμα στο Κεφάλαιο 5 αποτελεί η σύγκριση των ευρημάτων με χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διερευνηθεί ,ποια είναι συγκριτικά με άλλες χώρες η αξία του άξονα στην Ελλάδα και αν είναι τελικά σημαντικός ο διαχωρισμός (υλιστές-μεταϋλιστές) ή όχι.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Πολιτική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.