Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Ο.Τ.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Ο.Τ.Α.

Μαυροπούλου, Νικολέτα

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ώστε να παρατηρηθεί ο βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Ελληνικούς δήμους, κοινότητες και νομαρχίες. Κατά πόσον αυτοί οι δημόσιοι οργανισμοί ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και πόσο διαθέσιμοι είναι διαδικτυακά ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα δημότη, εργαζόμενου και επιχειρηματία. Παρατηρήθηκε αν υπάρχει διαφορά στην ανάπτυξη αυτού του τομέα από περιοχή σε περιοχή και ανάμεσα στους οργανισμούς και σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει αυτή η ανάπτυξη. Μέσω της ανάλυσης ιστοσελίδων που πραγματοποιήθηκε γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των κριτηρίων βάση των οποίων δημιουργήθηκαν οι ιστοσελίδες των δημοσίων οργανισμών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με αυτές σε συνάρτηση πάντα με τους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν. Στην συνέχεια έγινε προσπάθεια για επικοινωνία με κάποιους από τους παραπάνω δημόσιους οργανισμούς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σκοπός ήταν να μελετηθεί η διαθεσιμότητα αυτών για επικοινωνία με τους πολίτες καθώς το διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας ανεξαρτήτου χιλιομετρικών αποστάσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση που γίνεται για τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χώρες του εξωτερικού καθώς οι διαφορές είναι μεγάλες. Βασίζονται κυρίως στην συστηματοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω δομημένων σελίδων σε μορφή φόρμας επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.