Η προβολή του Γιώργου Παπανδρέου ως νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ: παρακολούθηση και ανάλυση των δημοσιευμάτων για μια εβδομάδα μετά την εκλογή του σε δυο εφημερίδες αντίθετου ιδεολογικού προσανατολισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η προβολή του Γιώργου Παπανδρέου ως νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ: παρακολούθηση και ανάλυση των δημοσιευμάτων για μια εβδομάδα μετά την εκλογή του σε δυο εφημερίδες αντίθετου ιδεολογικού προσανατολισμού

Πάσχου, Ιππολύτη

Η πολιτική επικοινωνία είναι ένα πολυ-επιστημονικό θεωρητικό και ερευνητικό πεδίο, έτσι στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε μερικούς από τους ορισμούς που υπάρχουν, στους οποίους σημειώνουμε τα θετικά και αρνητικά και στο τέλος υιοθετούμε αυτόν που είναι, κατά τη γνώμη μας, πιο ολοκληρωμένος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση πολιτικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης μια σχέση με ιδιαίτερα θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Στην συνέχεια αναφέρονται οι πέντε λειτουργίες των ΜΜΕ σε ένα ιδεατό δημοκρατικό πολίτευμα. Παρουσιάζονται επίσης και δυο μοντέλα σχέσεων των δημοσιογράφων με τους πολιτικούς: το μοντέλο της αντιπαλότητας και το μοντέλο της ανταλλαγής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στο πώς παρουσιάζονται οι πολιτικοί από τα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα από τις εφημερίδες και αναφέρονται επίσης, τα βασικά μοντέλα που αφορούν την ημερήσια θεματολογία. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την ερευνά μας και στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε σε άρθρα των εφημερίδων «Καθημερινή» και «Τα Νέα» αναφορικά με την υποψηφιότητα του Γ. Παπανδρέου. Επίσης, παρουσιάζεται και η ποσοτική ανάλυση με διαγράμματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το σύνολο της ανάλυσης σχετική με την πολιτική επικοινωνία και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.