Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η επιρροή του στην ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επικοινωνία των θέσεων του σε ζητήματα στα οποία έχει μειωμένη θεσμική εξουσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η επιρροή του στην ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επικοινωνία των θέσεων του σε ζητήματα στα οποία έχει μειωμένη θεσμική εξουσία

Αλεξανδρή, Ευτυχία,
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα

Το παρόν θέμα αναφέρεται σε ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναλύεται συγκεκριμένα ο ρόλος του σε θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας καθώς και η επιρροή του στην ανάπτυξη της πολιτικής αυτής. Ερευνάται η επικοινωνία των θέσεών του, σε θέματα που έχει μειωμένη θεσμική ισχύ. Στην αρχή της έρευνας αυτής παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη στιγμή της έμπνευσης έως τη σημερινή «Ευρώπη των 25».Εν συνεχεία, αναλύεται εκτενέστερα ένα από τα πέντε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται η σύνθεση του, οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος λειτουργίας του και ο τρόπος που επηρεάζει και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται επίσης η θέση του και ο τρόπος επικοινωνίας με τα υπόλοιπα Όργανα και ο βαθμός επιρροής που ασκεί στα τελευταία ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο θεσμός της Ένωσης και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μελών της σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Παρουσιάζεται επίσης, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, η οποία αναπτύχθηκε με την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Τέλος όσον αφορά στις ελεγκτικές του λειτουργίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διατηρεί την ισορροπία και την έννομη τάξη μέσα από τα αρμόδια για τέτοια ζητήματα όργανα που διαθέτει. Μπορεί επομένως μέσω των Εξεταστικών Επιτροπών που δημιουργεί να εξετάζει θέματα κακής λειτουργίας της Διοίκησης και μέσω του Διαμεσολαβητή να προστατεύει κάθε πολίτη της Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.