7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

Σέλλου, Ουρανία

Το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης αναφέρεται στη μελέτη ανάλυση του 7 Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και τη Τεχνολογική Ανάπτυξη όλων των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά η έρευνα της γράφουσας αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά θέματα και συγκεκριμένα σε πεδία που μελετούν τη καινοτομία αλλά και τη προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάζοντας το περίγραμμα της μελέτης μας, μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσεται ως εξής: Στο Κεφάλαιο Ένα μελετάμε αναλυτικά το 7Ο Πρόγραμμα Πλαίσιο οριοθετώντας το ιστορικά και αναλύοντας τις αρχές του, τις δράσεις του, τις εφαρμογές του και γενικά τους λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συγχρόνως στο Κεφάλαιο Ένα μελετάται συγκριτικά το 7ο Πρόγραμμα σε σχέση με το 6ο. Στο Κεφάλαιο Δύο θα δούμε την έννοια των Ιδρυμάτων που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες χώρες όπως τη Κύπρο και τα οποία έχουν ως βασική τους αρμοδιότητα την υποδοχή του προγράμματος και την υλοποίηση των αρχών του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε το παράδειγμα μιας πρόσφατα εισερχόμενης χώρας της Κύπρου. Στο Κεφάλαιο τρία θα μελετηθεί το πρόγραμμα και θα γίνει μια ευρύτερη κριτική. Εδώ η γράφουσα θα παραθέσει την άποψη της σε σχέση με την ανάπτυξη του προγράμματος. Τέλος η εργασία θα κλίσει με τα ευρύτερα συμπεράσματα. Μεθοδολογικά η μελέτη μας βασίζεται μόνο σε δευτερογενή δεδομένα. Συγκεκριμένα έγινε μια διεξοδική έρευνα στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και από σχετικές με το πρόγραμμα υπηρεσίες. Σκοπός της συλλογής στοιχείων ήταν να επιτευχθούν οι στόχοι της μελέτης μας, οι οποίοι ήταν οι ακόλουθοι: 1. Να οριστεί το 7ο Πρόγραμμα για την έρευνα και τη Τεχνολογική Ανάπτυξη. 2. Να γίνει σύγκριση με το 6ο αντίστοιχο πρόγραμμα και να διατυπωθούν οι διαφορές. 3. Να οριστούν οι λόγοι χρήσης και εφαρμογής του. 4. Να γίνει κριτική του προγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.