Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης. η περίπτωση της εταιρείας Korres Natural Produsts

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης. η περίπτωση της εταιρείας Korres Natural Produsts

Λαμπαδά, Άννα
Στεργιούλα, Χριστίνα

Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο της Διεθνοποίησης και αναλύονται οι στρατηγικές, τα μοντέλα και οι λόγοι διεθνοποίησης μιας εταιρείας. Γίνεται επίσης μια αναφορά τις διεθνείς τάσεις της οικονομίας και στη θέση της Ελλάδας στην διεθνή αγορά. Στην συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση της εταιρείας Κορρές Φυσικά Προϊόντα. Παρουσιάζεται η εξέλιξη της εταιρείας καθώς και του μετοχικού της κεφαλαίου και παρουσιάζεται το οργανόγραμμα, το προσωπικό, οι μέτοχοι, οι πελάτες και οι προμηθευτές της. Αναλύεται η επιχειρηματική της δραστηριότητα με το αντικείμενο δραστηριότητας, τον κύκλο εργασιών, το δίκτυο πωλήσεων και τη διαφήμιση. Εξετάζονται τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, η επιχειρηματική στρατηγική και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Τέλος, γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχειών της εταιρείας, με την παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσεως και την εξέλιξη εργασιών για τα έτη 2003 έως 2005 και των επενδύσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία για τα έτη 2003 έως 2006.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.