Εθνική ασφαλιστική και η εξωτερική δραστηριότητα της εταιρίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εθνική ασφαλιστική και η εξωτερική δραστηριότητα της εταιρίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Μπαχτσιβάνη, Αικατερίνη
Ντούφα, Βάια

Οι τρέχουσες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά είναι απόρροια του νομοθετικού πλαισίου του 1994, με το οποίο δημιουργήθηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά. Το καθεστώς προστασίας που απολάμβανε η εγχώρια αγορά μέχρι τότε, αντικαταστάθηκε από το καθεστώς της ελεύθερης λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από ομοιόμορφους κανόνες. Μια από τις σημαντικότερες εταιρείες αυτού του κλάδου είναι η Εθνική Ασφαλιστική, μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Είναι από τις πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες που λειτούργησαν στην Ελλάδα και σήμερα κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς, ειδικά στις ασφάλειες ζωής και στις ασφάλειες αυτοκινήτων. Η πιο κατάλληλη στρατηγική, βάση της μελέτης και της ανάλυσης είναι η Εθνική Ασφαλιστική να διατηρήσει την ιδεολογική της στρατηγική να διατηρήσει τους στόχους της ταυτίζοντας τα στελέχη της με τη πολιτική της. Η εν λόγω εταιρεία, θα πρέπει να παραμείνει ο ηγέτης αυξάνοντας το μερίδιο της μέσα από τη προσπάθεια εστίασης σε οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές, παρέχοντας καλύτερες τιμές στα πακέτα της αφού πρώτα έχει έρθει σε συνεννόηση με την εταιρία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη μείωση στα κόστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.