Η δομή και οι λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης: ορίζοντες και business E.R.P. της εταιρείας Singular Logic

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η δομή και οι λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης: ορίζοντες και business E.R.P. της εταιρείας Singular Logic

Σαρρή, Σταυρονίκη

Η εργασία θα ασχοληθεί αρχικά με το τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα και κατόπιν θα αναφερθεί σε δύο από αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και παραδείγματα εταιρειών που τα χρησιμοποιούν. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης στις Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι λόγοι και τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος σε μία επιχείρηση, θα ορίσουμε τι είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες μίας εμπορικής επιχείρησης, τα συνήθη εμπόδια εγκατάστασης και εφαρμογής των συστημάτων αυτών και οι τομείς που πρέπει να καλύπτει ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Τέλος, θα αναφέρουμε κάποιες από τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το πρόγραμμα «Ορίζοντες» της Singular Logic. Θα περιγράψουμε τους τομείς και τα υποσυστήματα που καλύπτει το πρόγραμμα. Αρχικά θα μιλήσουμε γενικά για το πρόγραμμα και μετέπειτα θα περιγράψουμε τους τομείς της εμπορικής διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών, του συστήματος υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων και της Διαχείρισης Αγορών. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τον τρόπο και τις παραμέτρους λειτουργίας του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα των προαναφερθέντων τομέων του προγράμματος. Τέλος, θα αναφέρουμε παραδείγματα εταιριών που έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε το πρόγραμμα «Business ERP» της Singular Logic επίσης. Αρχικά θα αναφερθούμε στους τομείς και τα υποσυστήματα που καλύπτει το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της εμπορικής διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών, του συστήματος υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων και τέλος της εμπορικής πολιτικής. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους τρόπους και τις παραμέτρους λειτουργίας του προγράμματος ενώ, το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με παραδείγματα εταιριών που έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Τέλος, θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα της εργασίας καθώς επίσης θα παραθέσουμε στο Παράρτημα Print screens των προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.