Η αναγκαιότητα διεθνούς παραγωγής και οι διαθέσιμες μέθοδοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η αναγκαιότητα διεθνούς παραγωγής και οι διαθέσιμες μέθοδοι

Κωνσταντόπουλου, Νικόλ

Η διαδικασία της διεθνοποίησης της παραγωγής ωστόσο έχει σημαντικές επιδράσεις για τις οικονομίες των χωρών που φιλοξενούν τις παραγωγικές δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες συνεπάγονται οφέλη αλλά και κόστη. Συνεπώς ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών εταιρειών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στις σύγχρονες διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της διεθνούς παραγωγής καθώς παρουσιάζονται αναλυτικά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της και εξετάζονται οι επιδράσεις της πολυεθνικής επιχείρησης στην οικονομία της χώρας υποδοχής. Στο πρώτο μέρος του δεύτερου κεφαλαίου παρουσιάζονται οι διαθέσιμοι μέθοδοι διεθνούς παραγωγής ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις άμεσες ξένες επενδύσεις εξαιτίας του κυρίαρχου ρόλου τους στην διεθνή παραγωγή. Το δεύτερο μέρος του δευτέρου κεφαλαίου συνεπώς αφιερώνεται στην αναλυτική παρουσίαση των θεωριών των άμεσων ξένων επενδύσεων με ιδιαίτερο βάρος στην προσέγγιση OLI. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει δύο μελέτες περιπτώσεων πολυεθνικών εταιρειών, της Fujitsu και της Procter & Gamble και μελετά την εξέλιξη της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Το τέταρτο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει και παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Διεθνής αγορά
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.