Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας COCO-MAT

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας COCO-MAT

Γκούβα, Αναστασία Δ.
Καλκίτσα, Κερασιά Ν.

Από τα πρώτα της βήματα, η Coco-Mat ανέπτυξε μια πολιτική με επίκεντρο την Ποιότητα, και συμμετέχει στο Μοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας του EFQM από το 1997. Το 1996 ήταν η πρώτη στρωματοποιία στην Ευρώπη που πέτυχε την πιστοποίηση κατά ISΟ 9001:1994. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στην ίδρυση, στη διαχείριση, στην πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση και στον τρόπο ανάπτυξης, το όραμα της και της αξίες της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερή αναφορά στους πελάτες και στον τρόπο προσέγγισης τους από την επιχείρηση, και ποιους μηχανισμούς χρησιμοποιεί. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτολογία στο εργατικό δυναμικό και με το πώς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής αναφορά στο οικονομικό τομέα της επιχείρηση με την βοήθεια των σχετικών πινάκων και διαγραμμάτων. Επίσης αναφέρουμε και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της επιχείρησης. Στο τέλος κλείνουμε αυτή την εργασία με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.