Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας Alumil

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας Alumil

Μαυρουδή, Παρασκευή

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσουμε τις δυνατότητες της εταιρείας Alumil στην προσπάθειά της να διευρύνει τις δραστηριότητές της εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι ακόλουθοι: 1) Να ορίσουμε τον όρο Στρατηγική, 2) Να προσδιορίσουμε βιβλιογραφικά και πρακτικά τη δυναμική της εταιρείας Alumil προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στα Βαλκάνια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλήσουμε την στρατηγική της επιχείρησης και τις στρατηγικές διεθνοποίησης, την αν’ατυξη της εταιρείας στην αγορά και των προιόντων της. Θα εξετάσουμε ακόμα τις συνεργασίες της και τα κίνητρα για αυτές τις συνεργασίες και τέλος θα αξιολογήσουμε αυτή την στρατηγική. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε την εταιρεία. Θα προσδιορίσουμε τα προιόντα της, τις πιστοποιήσεις, τις επενδυτικές συνεργασίες, τα ειδικά τμήματα και τις επιτροπές που υπάρχουν στην εταιρεία και τέλος την εξέλιξή της στον κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.