Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες: η περίπτωση του Σίδνεϋ και της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες: η περίπτωση του Σίδνεϋ και της Αθήνας

Σαάτζογλου, Θένια

Η ανάλυση της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται τόσο σε επικοινωνιακό επίπεδο (οι επικοινωνιακές εκστρατείες των διαφόρων οργανισμών) όσο και σε τεχνικό (η μορφή των μέσων που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς στόχους τους) των έργων των κύριων εκφραστών στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικοί πίνακες, ως εργαλεία για τη πληρέστερη κατανόηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής στις δύο τελευταίες Ολυμπιάδες του Σίδνευ και της Αθήνας. Από τη μελέτη των πινάκων συμπερένεται η συμβολή των διαφόρων οργανωτικών επιτροπών στο έργο του Σίδνεϋ και την εξέλιξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην περίπτωση αυτή καθώς και την επιτυχία της ιστοσελίδας του οργανισμού ¨Αθήνα 2004¨ και τον συνολικό χαρακτηρισμό των δημοσιευμάτων του διεθνή τύπου ανά χρονικό διάστημα στην περίπτωση της Αθήνας. Τέλος αφού αναπτυχθεί και σχολιαστεί πλήρως η έρευνα με την βοήθεια των εργαλείων που προαναφέρθηκαν στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα μέσω της σύγκρισης των δύο Ολυμπιάδων τα οποία θα μας δώσουν μια σφαιρική και βαθύτερη εικόνα για τον ρόλο και τη χρησιμότητα των δημοσίων σχέσεων στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.