Δημιουργία εργαστηριακής άσκησης KNX με έλεγχο κινητήρων για το μάθημα των ΕΗΕ-Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία εργαστηριακής άσκησης KNX με έλεγχο κινητήρων για το μάθημα των ΕΗΕ-Ε

Καλεντηριάδης, Βασίλειος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την τεχνολογία ΚΝΧ και την δημιουργία μιας εργαστηριακής άσκησης με συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ΚΝΧ για το εργαστήριο των «εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» του «Τμήματος Ηλεκτρολογίας ». Συγκεκριμένα, η βασική συσκευή με την οποία δουλεύουμε είναι ένας «ΚΝΧ ελεγκτής τεσσάρων ΑC κινητήρων» της εταιρείας SOMFΥ, όπου κύριος σκοπός της συσκευής αυτής είναι ο έλεγχος των ρολών και τεντών που χρησιμοποιούνται στα παράθυρα των κτιρίων. Στόχος της δημιουργίας αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι για να δείξει στους φοιτητές αλλά και στους αναγνώστες της πτυχιακής αυτής πως μέσα από ένα πρακτικό παράδειγμα χρησιμοποιώντας συσκευές με τεχνολογία ΚΝΧ αλλά και δουλεύοντας με το λογισμικό ΕΤS4 μπορεί να γίνει ένα μικρό έργο ΚΝΧ. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνουν τα εξής παρακάτω: Στο 1ο Κεφάλαιο, « Γενικά για το ΚΝΧ», περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς ξεκίνησε να αναπτύσσεται το πρότυπο ΚΝΧ , όπως επίσης αναφέρονται και τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής. Παράλληλα, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΚΝΧ. Στο 2ο Κεφάλαιο, « Γενικά για το ΕΤS4», περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το βασικό λογισμικό του ΚΝΧ που είναι το ΕTS4(engineering tool software 4), το οποίο και είναι απαραίτητο για να είναι δυνατός ο προγραμματισμός των συσκευών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια «έξυπνη κτιριακή εγκατάσταση». Στο 3ο Κεφάλαιο, «Δημιουργία ΚΝΧ εγκατάστασης για έλεγχο ρόλων », παρουσιάζεται το πρακτικό μέρος της εργασίας, όπου αναλύονται οι βασικές συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της εργαστηριακής άσκησης με την χρήση του «ΚΝΧ ελεγκτή τεσσάρων ΑC κινητήρων» της εταιρίες SOMFY. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης θα δούμε την βασική συνδεσμολογία όλων των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή του ελεγκτή κινητήρων. Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο, «Προγραμματισμός των συσκευών με το λογισμικό ETS4», παρουσιάζεται βήμα προς βήμα ο προγραμματισμός των βασικών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στο πρακτικό μέρος για την υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιώντας το λογισμικό της ΚΝΧ το οποίο είναι το ETS4..

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.