Η συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου (άρθρο 14 του συνάγματος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου (άρθρο 14 του συνάγματος)

Σταυριανού, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου. Δηλ, το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελευθερία του τύπου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Συντάγματος. Αρχικά έγινε μία μικρή αναφορά στο τι είναι Σύνταγμα- προκειμένου να γίνει κατανοητή η ισχύς του και η σημασία του- καθώς και τύπος με την ευρεία έννοια. Στην συνέχεια στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή της ιστορίας του τύπου σε συνδυασμό με την Ελλάδα, καθώς και αναφορά για τις ισχύουσες διατάξεις, τις διεθνείς διακηρύξεις αλλά και την εν γένει ελληνική νομοθεσία περί τύπου. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του τύπου, στο τι δηλ. είναι έντυπο αλλά και τι συμπεριλαμβάνει αυτός ο γενικός όρος, αλλά και στην έννοια της ελευθερίας του τύπου και τις επιμέρους ελευθερίες οι οποίες αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο. Κρίθηκε απαραίτητο σε αυτό το σημείο να συμπεριληφθούν οι φορείς αλλά και οι αποδέκτες του άρθρου 14 του Συντάγματος. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει με λεπτομέρειες τις βασικές ελευθερίες του τύπου, τις ελευθερίες δηλ. που απορρέουν από το Σύνταγμα. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στους περιορισμούς της ελευθερίας του τύπου όπου γίνεται η επιμέρους ανάλυσή τους σε γενικούς και ειδικούς. Συνοψίζοντας, σαν τελικό συμπέρασμα είναι κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν επί του άρθρου για να γίνει το νομοθέτημα «ανοιχτό»και προσιτό σε οποιαδήποτε κοινωνική, τεχνολογική ή πολιτισμική εξέλιξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τύπος - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.