Οι διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές και τα συστήματα μεταφοράς (logistic) στον διεθνή λιμένα Πατρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές και τα συστήματα μεταφοράς (logistic) στον διεθνή λιμένα Πατρών

Τσούμας, Κωνσταντίνος Χ.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η λειτουργία των logistics στο διεθνή λιμένα Πατρών. Η αποστολή των logistics είναι να φέρουν τα σωστά προϊόντα ή υπηρεσίες τον σωστό χρόνο και με τις επιθυμητές προϋποθέσεις, πραγματοποιώντας συγχρόνως την μεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στην επιχείρηση. (Σ’αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο χώρος της διανομής προσφέρεται, πρώτον, για την βελτίωση της ποιότητας των προσφερμένων υπηρεσιών προς τον πελάτη και, δεύτερον, για τη μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος με την βοήθεια στρατηγικών που στοχεύουν κυρίως να κατακτήσουν πιο ορθολογικό το σύστημα της φυσικής διανομής. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα η συμμετοχή του κόστους της διανομής στο συνολικό κόστος των προϊόντων είναι αρκετά υψηλή…) Τέλος πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο όρος «Συστήματα Διοίκησης» αφορά τη συσκευασία και μοναδοποίηση , τη διοίκηση των αποθεμάτων και των αποθηκευτικών χώρων, την επιμέλεια του προϊόντος, τις μεταφορές, τη διαχείριση των πληροφοριών της λειτουργίας της διανομής, καθώς και την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές, Θαλάσσιες
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.