Η εταιρία της Coca-Cola και οι εξαγωγικές, επενδυτικές δράσεις της στη διεθνή αγορά και στα Βαλκάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εταιρία της Coca-Cola και οι εξαγωγικές, επενδυτικές δράσεις της στη διεθνή αγορά και στα Βαλκάνια

Δανατζή, Δήμητρα

Η συγκεκριμένη διοικητική μελέτη θα εστιάσει στη στρατηγική ανάλυση της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε στην αγορά της Βαλκάνιας. Ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τα ακόλουθα: 1. Στρατηγικό Πλαίσιο στο οποίο κινείται η εταιρία, μέσα από την εξέλιξη του εξωτερικού περιβάλλοντος. 2. Ανάλυση και αξιολόγηση των στρατηγικών της εταιρίας. 3. Προσδιορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρίας μέσα από το προσδιορισμό περιοχών δράσης. Οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον το οποίο αποτελείται από το εσωτερικό, το μίκρο και το μάκρο περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι αρκετά ισχυρό και έχει τη δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να επηρεάσει τις στρατηγικές κινήσεις μιας εταιρίας. Υπάρχουν πολλά μοντέλα μέσα από τα οποία μια επιχείρηση μπορεί να προβλέψει τις πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον και να βελτιώσει τις αποφάσεις της σε σχέση με τη στρατηγική της

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής αγορά
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.