Οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα: η χρήση του διαδικτύου από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για προβολή και επικοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα: η χρήση του διαδικτύου από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για προβολή και επικοινωνία

Συμεωνίδου, Ελένη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις Δημόσιες Σχέσεις στη εποχή του διαδικτύου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό, όπου πραγματευόμαστε το θέμα μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και το εμπειρικό, όπου εξετάζεται το πώς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τα νέα διαδικτυακά εργαλεία για να ενδυναμώσουν τον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων που αναπτύσσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.