Τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια στο διαδίκτυο: μια συγκριτική ανάλυση και μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια στο διαδίκτυο: μια συγκριτική ανάλυση και μελέτη

Αράπογλου, Αθανασία

Η εργασία στο σύνολο της αποτελείται από τρία επιμέρους κεφάλαια και στο τέλος της εργασίας υπάρχει Παράρτημα όπου παρατίθενται οι αρχικές σελίδες από τα sites των κοινοβουλίων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα και η οπτική εικόνα των ιστοσελίδων των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων. Η ανάλυση των δύο αυτών θεμάτων εκβαθύνεται με υπηρεσίες που προσφέρει το Διαδίκτυο και σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική, όπως είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, το e - government, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το eEurope. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, όπως επίσης και τον σκοπό για τον οποίο αυτή έγινε. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου των ιστοσελίδων καθώς, επίσης, παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνολικά με διαγράμματα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόησή τους από ένα τρίτο πρόσωπο. Στην συνέχεια, ακολουθεί το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, στο οποίο καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, μπορεί κανείς να δει ποιες ιστοσελίδες μειονεκτούν και ποιες υπερτερούν σε σχέση με ιστοσελίδες άλλων χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)
E-government

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.