Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα

Μαυρίδου, Αναστασία
Γρηγοριάδου, Παρθένα

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας εξετάζεται η σύλληψη, η μεταφορά και η αποθήκευση του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2 ) καθώς και τα μειονεκτήματα του ως προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επιπλέον, στην εργασία δίνονται πληροφορίες γενικότερα για το διοξείδιο του άνθρακα όπως και διεθνή, οικονομικά και νομοθετικά στοιχεία. Καταληκτικά, στην δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα εκτός από την συμβολή της φύσης, μεγάλο και σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ανθρωπογενείς παράγοντες.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.