Η συμβολή του μοντέλου EFQM στην σύγχρονη διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η συμβολή του μοντέλου EFQM στην σύγχρονη διοίκηση

Μενελάου, Μαρία

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή και η ανάλυση της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένας Οργανισμός για να φθάσει στην Επιχειρηματική Αριστεία καθώς επίσης και τα οφέλη που θα αποκομίσει από την συμμετοχή του στα Eπίπεδα Aναγνώρισης της Επιχειρηματικής Αριστείας – EFQM . Το πρώτο κεφάλαιο αποπειράται να παρουσιάσει την έννοια και τη σημασία του European Foundation of the Quality Management καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει στις σύγχρονες διοικήσεις των Οργανισμών. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφεται η σχέση του EFQM και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η οποία είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η ολοκληρωμένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας υποψήφιος οργανισμός για να φτάσει στην Επιχειρηματική Αριστεία καθώς επίσης και τις αρχές που συνδράμουν στην Επιχειρηματική Αριστεία, και τα κριτήρια που την απαρτίζουν. Το τρίτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το πρακτικό μέρος της εργασίας αυτής καταγράφει την αξία που προσδίδει το Μοντέλο EFQM στις επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως, την αυξημένη αποδοτικότητα, την μείωση κόστους και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών, στοιχεία που οδηγούν στην καλύτερη απόδοση του οργανισμού. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να συγκεκριμενοποιήσω την έρευνα μου στην εφαρμογή του Μοντέλου σε ένα Ελληνικό Οργανισμό, αναφέροντας την περίπτωση της εταιρείας EXODUS A.E.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.