Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη ναυτιλία: ισχύουσα κατάσταση και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη ναυτιλία: ισχύουσα κατάσταση και προοπτικές

Κρεατσούλα, Ελένη
Κωστοπούλου, Χριστίνα

H εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση των παραγόντων που αφορούν την εξέλιξη στην χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών για την διαχείριση των ποντοπόρων πλοίων της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας και προς αυτή την κατεύθυνση όρισε μια σειρά από θεματικές περιοχές που εστίασε την δραστηριότητα της. Συγκεκριμένα, η εργασία έχει στόχο: • Τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών στην Ναυτιλία και των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των συστημάτων με βάση τις διεθνείς πρακτικές. • Τη μελέτη των χαρακτηριστικών των τεχνολογικών λύσεων που προτείνονται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά ναυτιλιακής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών • Την ανάλυση της Αγοράς ηλεκτρονικών ναυτιλιακών υπηρεσιών και εφαρμογών στην Ελλάδα και στο υπόλοιπο κόσμο γενικότερα, τόσο όσον αφορά τα σημερινά μεγέθη όσο και τις μελλοντικές εξελίξεις • Την μελέτη των αναγκαίων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των εξειδικευμένων δράσεων που απαιτούνται καθώς και των μηχανισμών ευρύτερης διάδοσης και προώθησης των τεχνολογιών και εφαρμογών ναυτιλίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.