Η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων πριν και μετά το ευρώ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων πριν και μετά το ευρώ

Σαχπάζης, Θεόδωρος

Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τις έννοιες και την λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά πριν και μετά το Ευρώ. Η παρούσα ανάλυση χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το εισαγωγικό πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο ορισμός τους και το γενικότερο νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μορφή συλλογικής επένδυσης και δίνουν την ευκαιρία στους επενδυτές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επενδύσουν από κοινού, έτσι ώστε να κερδίσουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: επαγγελματική διαχείριση και διαπραγματευτική δύναμη. Στο δεύτερο μέρος αναλύουμε την ιστορική εξέλιξη τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς, καθώς και τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της συγκεκριμένης αγοράς. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε στο Λονδίνο με το όνομα ΄΄The Foreign and Colonial Growth Fund’’ στις 20 Μαρτίου του 1868με έδρα το City. Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων αναπτύχθηκε σημαντικά τις δεκαετίες 80’ και 90’, ενώ στην Ελλάδα σημαντική εξέλιξη γνώρισε ο θεσμός μετά το 1990. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε την σχέση των αμοιβαίων κεφαλαίων με τον κίνδυνο, τις επενδυτικές στρατηγικές και τις προοπτικές της αγοράς. Κάθε επενδυτής επιθυμεί την μεγιστοποίηση της αποκόμισης κερδών από την επένδυσή του, με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Τα προφίλ των επενδυτών εξαρτώνται από τον κίνδυνο που κάθε επενδυτής επιθυμεί να αναλάβει. Στο τέταρτο μέρος περιγράφονται οι κανόνες επιλογής του κατάλληλου αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι έννοιες του κινδύνου, του χρόνου, του κόστους των αμοιβαίων κεφαλαίων επηρεάζουν την επιλογή του κατάλληλου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζουμε εμπειρική μελέτη, όσον αφορά την σχέση των εισροών και εκροών στο ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στην μεταβολή του γενικού δείκτη και στην μεταβολή της ελληνικής οικονομίας

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.