Η τουριστική προβολή της Ελλάδας και η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η τουριστική προβολή της Ελλάδας και η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Λαμπράκη, Κορτεσία
Βακρατσάς, Βασίλειος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή θα εξετάσει τόσο τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία όσο και το ρόλο που παίζει η τουριστική προβολή στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Αρχικά θα παρατεθούν περιληπτικά οι επιμέρους μορφές του μαζικού και του εναλλακτικού τουρισμού για τη χώρα μας. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα. Θα αναλυθούν θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και τα επιμέρους προβλήματα του. Επίσης, δίνονται ταυτόχρονα και προτάσεις για μορφές προώθησης τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις - φορείς για τη διεθνή προβολή των τουριστικών πακέτων της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.