Επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρουμανίας από ελληνικές επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρουμανίας από ελληνικές επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης

Παπανίκα, Αγγελική
Καραφυλόγλου, Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τρόπο ανάπτυξης και διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην αγορά της Ρουμανίας, καθώς επίσης και τη μελέτη μιας περίπτωσης μιας ελληνικής επιχείρησης και συγκεκριμένα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Η Ενσωμάτωση της Ρουμανίας δημιουργεί μια νέα δυναμική στις Ελληνορουμανικές Σχέσεις από την οποία απορρέουν αμοιβαία οφέλη. Έτσι, εκτός από την αναμφισβήτητη επίδραση που ασκεί στη γενικότερη υπόθεση της Ενωμένης Ευρώπης, η πρόοδος της Ρουμανίας θα αποτελέσει μοναδική στιγμή για το μέλλον της ειρήνης και της ασφάλειας στα Βαλκάνια, καθώς πιστοποιεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθεί το οικονομικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον της χώρας μέσα στο οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθούν (ή δραστηριοποιούνται) οι επιχειρήσεις. Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο επενδυτικό κλίμα που κυριαρχεί στην εξεταζόμενη χώρα. Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις ελληνορουμανικές σχέσεις. Τέλος, η πτυχιακή εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Επιχειρήσεις
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.