Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα: ποσοτική και ποιοτική ανάλυση

Σουλίδης, Ανδρέας

Το κυρίαρχο ζήτημα που σχετίζεται με τις Δημόσιες Σχέσεις, στην παρούσα εργασία, αφορά την καταγραφή και την κατανόηση των διαφορών –κυρίως- και των ομοιοτήτων των Δημοσίων Σχέσεων και την άσκησή τους στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό. Η συμβολή της παρούσας εργασίας έχει την έννοια να δώσει το πλαίσιο δραστηριοποίησης του κλάδου των Δημοσίων Σχέσεων στο σύγχρονο, πολύπλοκο, πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ελληνικό κράτος ( τα υπουργεία, τους οργανισμούς και υπηρεσίες του ακόμη και τις ανώνυμες εταιρείες που το κράτος διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών του), έτσι ώστε να καταφανεί και η χρησιμότητά τους και η προβληματική που γεννά η άσκησή τους. Παράλληλος στόχος δε παραμένει να αντιληφθεί ο αναγνώστης ότι οι Δημόσιες Σχέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Ελλάδα αποτελούν ένα πολύ μεγάλο σε δυνατότητες επαγγελματικό κλάδο αρκεί να γίνουν κατανοητά τα θετικά και αρνητικά δεδομένα του, τα και επηρεάζουν αποφασιστικά και την ποιότητά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Δημόσιες σχέσεις
Ποιότητα υπηρεσιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.