Η διεθνής βιομηχανία και αγορά ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργίας: οι εισαγωγικές επιχειρήσεις παιδικών ενδυμάτων στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διεθνής βιομηχανία και αγορά ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργίας: οι εισαγωγικές επιχειρήσεις παιδικών ενδυμάτων στην ελληνική αγορά

Δημανίδου, Ελένη Ν.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και να τις συνδέσει με τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο έτσι ώστε να δημιουργηθεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναλυθεί ο κλάδος παιδικών ενδυμάτων αφενός αλλά και γενικότερα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας αφετέρου. Η διάθρωση της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κατά σειρά τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα της ένδυσης και τα είδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή καθώς και μια ανάλυση των κινδύνων και της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο αυτό αλλά και μια περιγραφή του ευρωπαϊκού κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση του κλάδου του παιδικού ενδύματος στην Ελλάδα όπως αυτό αναλύεται στην τελευταία κλαδική μελέτη του ICAP GROUP το 2001. Στην παρουσίαση αυτή αναφέρονται στοιχεία που αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, την παραγωγική διαδικασία και τη σύνθεση του κόστους παραγωγής, τις παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών παιδικών ενδυμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναφορά στους τρόπους προώθησης πωλήσεων του κλάδου, στη διαφημιστική δαπάνη καθώς και στις πολύ σημαντικές αλυσίδες καταστημάτων λιανικών πωλήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια εκτίμηση των προβλημάτων και των προοπτικών του κλάδου της ένδυσης γενικά και του παιδικού ενδύματος ειδικότερα στην ελληνική οικονομία. Τέλος το τελευταίο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει και εξάγει τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.