Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης: ένταξη νέων μελών, προοπτικές και προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης: ένταξη νέων μελών, προοπτικές και προβλήματα

Παναγιωτοπούλου, Ελένη

Η μελέτη αυτή εξετάζεται το ζήτημα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαγράφονται για την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει 6 διευρύνσεις και από 6 κράτη – μέλη που ήταν αρχικά πλέον έχουν φτάσει 27 και αναμένεται μελλοντικά να ενταχθούν και άλλες χώρες. Η μελέτη αυτή διακρίνεται σε 2 κεφάλαια. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεύρυνση γενικά. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η ιστορία της ΕΕ, η εξέλιξη της με την πάροδο των ετών, τα νέα κράτη μέλη που εισήχθησαν, οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον πολιτικό και οικονομικό τομέα στις νέες χώρες από την ένταξη τους και η πρόοδος που έχει συντελεστεί Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης αναλύονται οι προοπτικές και τα προβλήματα της διεύρυνσης για την ΕΕ και την Ελλάδα. Αναλύονται οι αλλαγές που επέφερε η διεύρυνση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους πολίτες και στα παλαιότερα κράτη – μέλη, οι επιπτώσεις της διεύρυνσης καθώς επίσης και οι προοπτικές και τα προβλήματα στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει τις θετικές αλλά και τις αρνητικές προοπτικές της διεύρυνσης της ΕΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.