Η ανάπτυξη και ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς σιτηρών και οι εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων της ελληνικής αλευροβιομηχανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ανάπτυξη και ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς σιτηρών και οι εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων της ελληνικής αλευροβιομηχανίας

Αθανασιάδου, Ευτυχία
Θεοδωρίδου, Ευγνωσία

Η παρούσα εργασία εξετάζει την πορεία του κλάδου της αλευροβιομηχανίας και κατ’ επέκταση τον τομέα των σιτηρών. Τα δύο αυτά αντικείμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους καθώς η α’ ύλη της αλευροβιομηχανίας είναι το σιτάρι και οι διεθνείς αλλά και εσωτερικές εξελίξεις στον τομέα των σιτηρών επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο. Σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζονται η γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής σίτου με τις κυριότερες σιτοπαραγωγούς χώρες, στοιχεία για τις παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές σίτου και αλεύρου με τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης και προορισμού καθώς και οικονομικά μεγέθη για τις παρουσιαζόμενες χώρες. Επίσης, παρουσιάζονται προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο και μέτρα που εφαρμόστηκαν από κυβερνήσεις για την αντιμετώπισή τους. Σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζονται στοιχεία για την αλευροβιομηχανία και τη δυναμικότητα της σε μύλους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή αλεύρου σίτου και σιμιγδαλιού σίτου καθώς αποτελούν τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής αλευροβιομηχανίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι εισαγωγές και εξαγωγές σκληρού και μαλακού σίτου και των προϊόντων αυτού με τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης και προορισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η κατάσταση στην ελληνική καλλιέργεια των σιτηρών με εντοπισμό των προβλημάτων αλλά και προοπτικών και στρατηγικών που μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα του τομέα σιτηρών. Τέλος, γίνεται αναφορά στα μέτρα ανάκαμψης του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.