Ναυλώσεις: θαλάσσιες μεταφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ναυλώσεις: θαλάσσιες μεταφορές

Σαμοϊλη, Λουκία-Μαρία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επισήμανση της σημασίας της κοινοτικής ναυτιλίας για την Ευρώπη των 27 και τον ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και τους κανονισμούς που διέπουν την εμπορική ναυτιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και με την άρρηκτη σχέση των θαλάσσιων μεταφορών με το περιβάλλον της θάλασσας. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν θέματα της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός των θαλάσσιων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ανακοίνωση περί μελλοντικής ναυτιλιακής στρατηγικής, όπως και οι κανόνες ανταγωνισμού για τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι η πιο φιλική μορφή μεταφοράς περιβαλλοντικά και αναφέρθηκε στις ατμοσφαιρικές εκπομπές των πλοίων, στα πλαίσια του αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος. Για το θέμα αυτό επισημάνθηκε ότι η ναυτιλία έχει το μικρότερο μερίδιο ευθύνης στην μόλυνση της ατμόσφαιρας, αναλογικά με το τεράστιο μεταφορικό έργο που παράγει και αναφέρθηκε στη θετική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν την ευρωπαϊκή εμπορική ναυτιλία, όπως η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τα πλοία. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι ένας από τους πυλώνες της οικονομίας της Ευρώπης και ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η θέση αυτή θα εκφρασθεί εμπράκτως στα θέματα που απασχολούν το ναυτιλιακό κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές, Θαλάσσιες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.