Τραπεζικό σύστημα και η περίπτωση διαχείρισης κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τραπεζικό σύστημα και η περίπτωση διαχείρισης κινδύνου

Τσόγκας, Παντελεήμων Π.

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός, αναλόγως του τρόπου που δραστηριοποιείται, πρέπει να έχει υπόψη του και να είναι εξοικειωμένος με τη διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων. Οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν τον λειτουργικό κίνδυνο, τον πιστωτικό, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο χώρας. Για καθένα από τους παραπάνω τοµείς εφαρμόζουν µια σειρά µέτρα για την καλύτερη αντιµετώπισή του. Η παρούσα εργασία, επιχειρεί την διερεύνηση των κυριότερων πτυχών εκείνων, οι οποίες συνιστούν την διαχείριση κινδύνου στον τραπεζικό τομέα. Η σύσταση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management), αποτελεί αναπόδραστη καινοτομία του αυξημένου ανταγωνισμού που επικρατεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ. Οι τομείς που εφαρμόζονται οι μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι αρκετοί. Στην παρούσα εργασία, θα αναπτυχθούν διεξοδικά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προστατευθεί ο κάθε οργανισμός. Τέλος, από την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τους κινδύνους, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την ευρύτερη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Διαχείριση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.