Οι διαδικασίες ποιότητας του διεθνούς εμπορίου με την Κίνα, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9000:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές του κλάδου του ετοίμου ενδύματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας του διεθνούς εμπορίου με την Κίνα, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9000:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές του κλάδου του ετοίμου ενδύματος

Μαρμαρωτή, Ευθυμία
Κολλόκα, Ελισάβετ

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται «τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της» μέσω ενός Συστήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι είναι ξεκάθαρο τι κάνει ο καθένας, πότε, πώς, γιατί και πού. Στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκονται τα γενικά στοιχεία του κλάδου του έτοιμου ενδύματος στην Ελλάδα, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αυτής, την θέση που λαμβάνει ο κλάδος στο Διεθνές Εμπόριο καθώς και την περίπτωση της Κίνας ως εμπορικό συνεργάτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκονται η αναγκαιότητα ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βάση του προτύπου ΕΝ ISO 9000:2000 καθώς και τις υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες που απορρέουν από αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο συναντάμε την ανάλυση των διαδικασιών ποιότητας στις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο έτοιμο ένδυμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.