Καινοτομική στρατηγική επιχειρήσεων: είδη συνεργασιών με επίκεντρο την επιχειρηματική καινοτομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καινοτομική στρατηγική επιχειρήσεων: είδη συνεργασιών με επίκεντρο την επιχειρηματική καινοτομία

Μπελλά, Αικατερίνη
Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνα

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο όρος καινοτομία και η καινοτομική στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και πιο συγκεκριμένα τα είδη συνεργασιών τα οποία στοχεύουν στη καινοτομία των επιχειρήσεων. Αποσαφηνίζεται ο όρος καινοτομία καθώς επίσης οι ανθρώπινοι οι κοινωνικοί, και πολιτισμικοί παράγοντες που αποτελούν σημαντικό κομμάτι για την ικανοποιητική λειτουργία της καινοτομίας στο επίπεδο της επιχείρησης. Παρουσιάζεται η καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις και η ανάπτυξη που παρουσιάζουν αυτές σε συνδυασμό με τις δράσεις και τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την επίτευξη αυτής της καινοτομίας. Γίνεται επίσης επισκόπηση των αδυναμιών της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας η οποία δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα παρά ελάχιστα με την καινοτομία. Τέλος παρατίθεται στρατηγική δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και τα προβλήματα λειτουργίας των clusters και πως αντιμετωπίζονται. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι για να γίνουν ανταγωνιστικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες στρατηγικές με ή χωρίς την βοήθεια του δημοσίου εφόσον γίνει κατανοητό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.