Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο: πολιτική και κίνητρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο: πολιτική και κίνητρα

Σολωμού, Ευτυχία Α.

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις παρέχουν την δυνατότητα στην χωρά υποδοχής να αυξάνει τις συνολικές επενδύσεις σε επίπεδο μεγαλύτερο απ’ αυτό που επιτρέπουν οι εγχώριες αποταμιεύσεις .Αποτελούν μακροχρόνιες ροές κεφαλαίου οι οποίες αποσκοπούν στην αγορά νέων επενδυτικών αγαθών, όπως παγίων περιουσιακών στοιχειών και άλλων μορφών φυσικού κεφαλαίου. Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου υποστηρίζει ότι οι ΞΑΕ είναι το αποτέλεσμα την κινητικότητας του κεφαλαίου και της διαφοράς στην αποδοτικότητα κεφαλαίου το οποίο κινείται προς τα εκεί που θα έχει υψηλότερη απόδοση. Στο πρώτο κεφαλαίο παρουσιάζεται η θεωρητική μορφή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων όπως επίσης επιπτώσεις και οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην χώρα υποδοχής . Η Κύπρος άνοιξε τις πόρτες της για να υποδεχτεί αλλοδαπούς και μη κατοίκους της χώρας σαν επενδυτές το 1974. Ένα ευνοϊκό ιστορικό επενδύσεων χαρακτηρίζει την χώρα όπως θα δούμε πιο κάτω. Η Κύπρος προσφέροντας ωφελήματα αλλά και κίνητρα αποτελεί πλέον μια από τις ελκυστικότερες τοποθεσίες για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 πρώτες επενδυτικές οικονομίες στον κόσμο. Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνές κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε, ο ρόλος της Κύπρου ως επιχειρηματική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη ,Ασία και Αφρική ,έχει περαιτέρω ενισχυθεί. Παρουσιάζονται επίσης τα βασικότερα κίνητρα της χώρας σαν χώρα υποδοχής. Στο δεύτερο κεφαλαίο παρουσιάζονται οι στόχοι που ακολουθεί η Κυπριακή κυβέρνηση με την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για συστηματική προβολή της Κύπρου στις αγορές του εξωτερικού. Επίσης παρουσιάζονται έμπρακτα παραδείγματα συμμετοχής της Κυπριακής δημοκρατίας σε διεθνή συνέδρια /σεμινάρια για προβολή της χώρας. Βασικό στοιχείο του δεύτερου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση εταιρειών οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν στην Κύπρο στέφοντας της οικονομικές τους δραστηριότητες με απόλυτη επιτυχία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.