Εκπαίδευση επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία: σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου στο νομό Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εκπαίδευση επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία: σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου στο νομό Πέλλας

Ανδρεάδου, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα του σχεδιασμού ενός προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών τουριστικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων στο περιβάλλον της Νέας Οικονομίας στις Δημόσιες Σχέσεις και την επικοινωνία . Η διευκρίνιση του όρου «Νέα Οικονομία» ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τα σύγχρονα στελέχη. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστικά, ένα γενικό μοντέλο – πλάνο οργάνωσης και σχεδιασμού ενός επαγγελματικού προγράμματος κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουριστικών στελεχών στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.