Ανάλυση των οδικών μεταφορών στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάλυση των οδικών μεταφορών στην ελληνική αγορά

Βούρτσας, Γεώργιος

Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των οδικών μεταφορών στην ελληνική αγορά. Θα εξεταστούν τα προβλήματα των οδικών μεταφορών στη χώρα μας που είναι η συνεχής τους αύξηση, η συμφόρηση κεντρικών μεταφορικών δικτύων και η ευθύνη για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης θα γίνει αναφορά στο αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Η πλήρης εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τους υφιστάμενους κοινοτικούς κανονισμούς περί της απελευθέρωσης του κλάδου κρίνεται κρίσιμη για την ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων τα οποία θα αποφέρουν τα αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο και την εθνική οικονομία. Επίσης εξετάζετε η θέση και οι προοπτικές των οδικών μεταφορών και των Logistics γενικότερα στην ελληνική αγορά καθώς και στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και η παγκοσμιοποίηση των αγορών αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής οικονομικής δράσης. Ο έντονος ανταγωνισμός επιβάλει στις επιχειρήσεις την επανεξέταση των επιχειρηματικών τους επιλογών με σκοπό τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδικές μεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.