Επικοινωνώντας με το παρελθόν: γιορτές μνήμης του Κιλελέρ και του Γοργοποτάμου: προβολή ιδεών, προσώπων ή κομμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επικοινωνώντας με το παρελθόν: γιορτές μνήμης του Κιλελέρ και του Γοργοποτάμου: προβολή ιδεών, προσώπων ή κομμάτων

Μπουραζά, Βασιλική

Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έρευνα και ανάλυση δύο ιστορικών περιοχών του τόπου μας, του Κιλελέρ και του Γοργοποτάμου. Αναλυτικότερα, στην εισαγωγή αναλύεται η μεθοδολογία της εργασίας, καθώς και τις πηγές που εξετάστηκαν. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ιστορικά γεγονότα των δύο περιοχών, δηλαδή της αγροτικής εξέγερσης στο Κιλελέρ το 1910 και της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, ώστε να προσεγγίσουμε το κυρίως θέμα.Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάστηκε ο τρόπος που γινόταν ο εορτασμός τα πρώτα χρόνια μέχρι και στις μέρες μας, τον αντίκτυπο που έχει στο λαό, το ρόλο των πολιτικών και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αναλύεται σε βάθος τα μηνύματα που μεταφέρονται μέσα από τις γιορτές και διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ πολιτικής επικοινωνίας-μάρκετινγκ και ιστορίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύθηκαν αντίστοιχα οι γιορτές μνήμης στο Γοργοπόταμο, καταγράφοντας ποια γεγονότα σημάδεψαν τον ιστορικό τόπο κάποιες χρονιές. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματά μας από την εξέλιξη των γιορτών και στις δύο περιοχές και κάνουμε σύγκριση μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.