Η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων στην ελληνική πραγματικότητα: μια συγκριτική ανάλυση ναυαγίων των "ΣΑΜΙΝΑ ΕΞΠΡΕΣ" και "SEA DIAMOND"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων στην ελληνική πραγματικότητα: μια συγκριτική ανάλυση ναυαγίων των "ΣΑΜΙΝΑ ΕΞΠΡΕΣ" και "SEA DIAMOND"

Βάτσικας, Σπυρίδων

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων στην ελληνική εταιρική πραγματικότητα. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τα θέματα των κρίσεων, της διαχείρισής τους, και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η συμβολή της επικοινωνίας στην διαχείριση εταιρικών κρίσεων στον ναυτιλιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι περιπτώσεις της Minoan Flying Dolphins και της Louis Cruise Lines, μέσω των ναυαγίων των πλοίων τους . Τέλος, στο τρίτο μέρος γίνεται η συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών συνθηκών των δύο ναυαγίων και των διαφορετικών επικοινωνιακών χειρισμών των δύο εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Ναυάγια - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.